Sorgbearbetning i grupp

Sorg är en normal och naturlig reaktion på en betydande förlust i livet. Att känna sorg är en helt frisk reaktion och sörjande är inte i behov av terapi utan av korrekt information kring sorg och metoder som hjälper. Stöd och kunskap är nyckeln till fungerande sorgbearbetning.

Att bearbeta sorg i grupp är ett effektivt och beprövat sätt att komma framåt i känslomässig läkning. En kurs består av 12 träffar á 1,5 timme. Kursen består av handledda diskussioner där deltagarna får lära sig verkningsfulla metoder att hantera förluster. Grupperna består av 4-10 personer. Man behöver avsätta 1-2 timmar varje vecka för hemuppgifter. Kursen hålls i Stockholm. Kursmaterial ingår.

Efter fullbordad sorgbearbetning upplever de flesta att de återfår mer kraft i livet, detta kan innebära mer livsglädje, inre trygghet och försoning med det förflutna. Man får också med sig en metod för att kunna hantera framtida förluster.

Handledare: Johnny Hällneby

Anmälan till kurs i sorgbearbetning, kursstart torsdagen den 19 september