Individuell sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig reaktion på en betydande förlust i livet. Att känna sorg är en helt frisk reaktion och sörjande är inte i behov av terapi utan av korrekt information kring sorg och metoder som hjälper. Stöd och kunskap är nyckeln till fungerande sorgbearbetning.

Individuell sorgbearbetning består av 8 träffar á 1 timme. Kursen består av mycket handledda övningar omfattande verkningsfulla metoder för att hantera förluster. Deltagarna får kunskap om sorg och bearbetning samt verktyg för egen sorgbearbetning. Man behöver också avsätta cirka 1 timme varje vecka för hemuppgifter. Kursen hålls i Stockholm och kursmaterial ingår.

Efter fullbordad sorgbearbetning upplever de flesta att de återfår mer kraft i livet, detta kan innebära mer livsglädje, inre trygghet och försoning med det förflutna. Man får också med sig en metod för att kunna hantera framtida förluster.

Handledare: Johnny Hällneby