Sorgbearbetning

Sorgbearbetning går ut på att bearbeta smärtan och sorgen så att vi kan få tillbaka vår ursprungliga energi. Sorg består ofta av en mängd känslor som är helt normala och naturliga reaktioner vid till exempel dödsfall och separationer. Men trots att det är helt normalt vet vi ofta inte hur vi ska hantera sorgen. Det krävs kunskap om vad som hjälper, och mod att faktiskt utföra de handlingar som sorgearbetet består av. Utvecklingsforum håller kurser i sorgbearbetning till stöd för att fatta rätt beslut i sorgearbetet, utföra handlingar som hjälper, och få tillbaka livskraften.

Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och av dess omgivning. Eftersom sorg är en känslomässig, och inte en intellektuell, reaktion så hjälper det inte läkningen att rationalisera och intellektualisera kring sorgen, även om en medvetenhet om situationen är ett viktigt steg på vägen.

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför jobba systematiskt med förlusten och den ofullbordade kommunikationen. Metoder som inte innebär någon kommunikation ger inte heller någon bestående läkning, och tyvärr innebär det att många av de myter vi hört om att hantera sorg är verkningslösa, till exempel:
• Var inte ledsen
• Var stark (för andras skull)
• Sörj i ensamhet
• Tiden läker alla sår
• Ersätt förlusten
• Håll dig sysselsatt

Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring.

Verkningsfull sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster och ge upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag.

Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

KURSER
Utvecklingsforum arbetar utifrån metoden Programmet för sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena.

Sorgbearbetning i grupp
I kursen får du kunskap om sorg och verktyg att använda i din sorgbearbetning. Sorg är den normala och naturliga reaktionen vid en förlust. Oftast förknippar vi sorg med dödsfall eller separationer. Men sorg kan handla om så mycket annat; relationen till föräldrar eller barn, arbetslöshet, sjukdom, barnlöshet, missbruk, relationsproblem, eller att livet inte blev inte som du tänkt dig. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan sorgen som är förknippad med den fortfarande begränsa och hämma ditt liv. Sorgbearbetning kan hjälpa dig vidare.

Kursen omfattar 12 veckor á 1,5 timme, deltagare behöver avsätta 1-2 timmar per vecka för hemuppgifter.
För mer information och anmälan: Sorgbearbetning i grupp

Individuell sorgbearbetning
Kursen omfattar 8 veckor á 1 timme, deltagaren behöver avsätta 1-2 timmar per vecka för hemuppgifter.
För mer information och anmälan: Individuell sorgbearbetning

FÖRDJUPNING
På UR Play finns en serie i tre delar á ca 45 min där Anders Magnusson från Svenska institutet för sorgbearbetning berättar hur känslor av sorg kan upplevas, bemötas och bearbetas.
http://urplay.se/Produkter/161021-UR-Samtiden-Att-bearbeta-sorg-Del-1

För dig som vill läsa mer om sorg och sorgbearbetning finns det en gratis e-bok: När brustna hjärtan läker – En introduktion till sorg och sorgbearbetning.

Boken Sorgbearbetning är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Den ingår som kursmaterial i kurserna i sorgbearbetning. Och finns annars att beställa på till exempel Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197479608.