Om Utvecklingsforum

Utvecklingsforum arbetar med att människor skall få tillgång till den energi de redan har inom sig. Vid många tillfällen i livet, till exempel vid sorg, förluster och andra förändringar, går det åt så mycket energi och tid att livet i övrigt blir lidande. Trots att förluster är en naturlig del av livet är det svårt att lära sig verkningsfulla förhållningssätt och metoder för att hantera dessa situationer.
Utvecklingsforum erbjuder kunskap och verktyg, grundade på forskning och erfarenhet, som praktiskt fungerar för att få tillbaka kraften i livet.

Johnny Hällneby grundade Utvecklingsforum januari 2013. Johnny har hela sitt liv intresserat sig för personlig utveckling och för att hjälpa andra, första gången han kom i kontakt med ett konkret program för sorgbearbetning var vintern 2010 i samband med sin skilsmässa. Därefter har han arbetat vidare med andra förluster och utvecklat programmet med mer träningsövningar och utveckling kring existentiella sammanhang.

Johnny är certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning, och arbetar som handledare och föreläsare inom sorg, kris och utveckling.
Johnny är utbildad civilingenjör och har arbetat mycket med försäljning inom läkemedelsindustrin. Han har gått kurser och utbildningar inom kommunikation, retorik, försäljning, motiverande samtal och mental träning.