Välkommen till Utvecklingsforum!

Johnny Hällneby på Utvecklingsforum - Introduktionsföreläsning, sorg, sorgbearbetning, kris och utvecklingUtvecklingsforum håller kurser och föreläsningar om sorg, sorgbearbetning, kris och utveckling. För privatpersoner som söker känslomässig läkning efter en förlust av något slag rekommenderar vi någon av kurserna i sorgbearbetning.

Vår vision är att människor skall få tillgång till sin ursprungliga energi. Vid många tillfällen i livet, till exempel vid sorg, förluster och andra förändringar, går det åt så mycket kraft och tid att livet i övrigt blir lidande. Trots att förluster är en naturlig del av livet är det svårt att på egen hand lära sig verkningsfulla förhållningssätt och metoder för att hantera dessa situationer. Vi vänder oss till både företag, organisationer och privatpersoner. För organisationer och företag skäddarsys föreläsningar, workshops eller utbildningar, beroende på verksamhet och behov. Det kan röra sig om att öka medarbetarnas egen medvetenhet och förmåga att stötta varandra, eller om ökad kunskap för de situationer som företagets egna kunder, klienter eller patienter befinner sig i.

Utvecklingsforum erbjuder kunskap och verktyg, grundade på forskning och erfarenhet, som praktiskt fungerar för att få tillbaka kraften i livet.